آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی نوبت اول و دوم

شرکت هتل پارسیان صفائیه یزد(سهامی خاص)

فراخوان شناسایی سرمایه گذار به روش B.O.T برای احداث و بهره برداری مجموعه ورزشی صفاییه یزد

آگهی مزایده عمومی

فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران و پیمانکاران

به منظور تهیه فهرست کوتاه مشاوران و پیمانکاران برای انجام مطالعات ژئوفیزیک ، طراحی سازه نگهبان،تکمیل گود برداری و اجرای سازه نگهبان مجموعه ورزشی هتل صفائیه یزد از کلیه متقاضیان دارای صلاحیت دعوت می نماید برای دریافت اسناد ارزیابی کیفی ظرف مدت ده روز از تاریخ اولین انتشار این آگهی (مورخ 11 خرداد 1399 ) به وبسایت هتل پارسیان صفائیه یزد به آدرس www.safaiyeh.pih.ir مراجعه و اسناد ارزیابی کیفی را اخذ و نسبت به چاپ و تهیه پیشنهاد اقدام نمایند. مکان تحویل : امور مالی هتل پارسیان صفائیه ضمنا متقاضیان می توانند جهت برداشت اسناد مربوطه و توضیحات بیشتر به وبسایت های زیر نیز مراجعه کنند
لینک دانلود فایل اول
لینک دانلود فایل دوم
1. www.pih.ir
2. www.ptrco.ir
3. www.mfnews.ir

آگهی مناقصه عمومی

آشرکت هتل پارسیان صفائیه یزد (سهامی خاص) وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظردارد نسبت به تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود در بخشهای خدمات (آشپزخانه –خانه داری و رستوران) به اشخاص حقوقی واجد شرایط برای مدت یکسال شمسی اقدام نماید. از متقاضیان دعوت به عمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مناقصه از تاریخ 24/02/99 تا تاریخ 07/03/99 درساعات 9 الی14(باستثنای ایام تعطیل) به امور اداری هتل پارسیان صفائیه یزد به آدرس زیر مراجعه نمایند: یزد : صفائیه، خیابان تیمسار فلاحی، هتل پارسیان صفائیه ( امور اداری )تلفن20 الی 38260215-035 تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 11/03/99 می باشد. ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایتهای ذیل مراجعه فرمایند.
1.www.safaiyeh.pih.ir
2. www.pih.ir
3. www.ptrco.ir
4. www.mfnews.ir
بدیهی است به پیشنهادات واصله پس از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد شرکت صفائیه یزد

اولین و تنها هتل پنج ستاره استان یزد

هتل پارسیان صفائیه یکی از 22 هتل مجموعه شرکت هتلهای پارسیان می باشد که از سال 1335 تاسیس گردیده است.این هتل از دوقسمت باغ و جدید تشکیل شده است. هتل صفائیه در محله ی صفائیه شهرستان یزد واقع شده که از لحاظ موقعیت مکانی به مراکز خرید شهر و آثار باستانی آن نزدیک می باشد. آدرس : یزد،خیابان تیمسار فلاحی ، میدان امام حسن ..