فهرست شرکت ها

  شرکت آموزش، مطالعات و مشاوره سیاحتی گردشگران بنیاد  شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان  باشگاه ایرانیان دبی 

 شرکت بازرگانی پیشرو سیاحت  سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد  شرکت توسعه خدمات رفاهی پردیس ایرانیان  شرکت هتل های بین المللی پارسیان