مناقصات و مزایدات

شرکت صفائیه یزد سهامی خاص در نظر دارد از طریق مزایده عمومی نسبت به اجاره محل غرفه به شماره های ترمه سالاری ، 4 صنایع دستی ، 5 صنایع دستی ، 6 صنایع دستی ، 9 ترمه رضایی ، 11 تاکسی سرویس ، 18 آزاد،19 صنایع دستی ،20 دفتر آژانس ، 25 کافی شاپ محوطه هتل جدید ، خود را به صورت اجاره واگذار نماید.

از متقاضیان محترم دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشار این آگهی تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 4/6/98 با مراجعه به محل هتل به نشانی یزد،صفائیه ،خیابان تیمسار فلاحی ، هتل صفائیه (امور مالی ) نسبت به رویت محل و دریافت فرم شرایط شرکت در مزایده اقدام نمایند.

بازگشایی پاکات پیشنهادی راس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 6/6/98 طبق برنامه زمانبندی شده در محل دفتر مدیرعامل شرکت انجام می گردد.

ضمنا آگهی انتشار یافته از طریق سایت های ذیل قابل رویت می باشد.

www.safaiyeh.pih.ir

www.pih.ir

www.ptrco.ir

www.mfnews.ir

بدیهی است به پیشنهادات واصله پس از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

                                                                        شرکت صفائیه یزد

 


فهرست شرکت ها
شکایات و پیشنهادات
شرکت های دانش بنیان
دسترسی به هتل
تماس با ما
ارتباط با ما
پیوند ها
رزرواسیون آنلاین
رزرو آژانس ها
صفحه کاربری اعضا
مناقصات و مزایدات
استخدام
درباره باشگاه
شرایط و قوانین باشگاه
پيشنهاد هاي ویژه
باشگاه میهمانان پارسیان
اقامتی
پذیرایی
ورزشی
سرگرمی
امکانات هتل
مراسمات
رستوران ها
هتل جدید
هتل باغ
تاریخچه
ساختار سازمانی
اعضای هیئت مدیره
استراتژی
درباره هتل
درباره ما
تقدیرنامه ها
سهامداران
صورت های مالی
منشور اخلاقی
پروژه ها